ЦЕЛИ

Организацията ни участва дейно в координацията между нуждаещите се хора в неравностойно положение и различните институции.
В настоящия мандат имаме наш член в местния парламент (Общински Съвет) ,който извоюва част от средствата - десет процента от възнаграждението на Общинските съветници на Общ. Чепеларе  да пристигат по наша сметка, като дарение. От там те се разпределят и се подпомагат наши членове. Участваме в сътрудничество с различни институции и фирми, дейно търсим дарители и спонсори чрез, които подпомагаме най-нуждаещите се.
Отзовават се различни хора, а дарените средства разходваме за лечение на тежко болни и нуждаещи се членове.
Подпомогнали сме с около 15.000 лева различни нуждаещи се. Готови сме да подпомогнем или да потърсим помощ, след като се подаде молба при нас. На събрания управителния съвет  разглежда и гласува всичко. Защитаваме интересите на нашите членове и хора в нужда пред всички институции.