ДАРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Уважаеми съграждани, съмишленици и приятели. С наближаването на Възкресение Христово, много от нашите членове се молят за здраве и благоденствие през тези толкова трудни дни.  Предвид настоящата ситуация по света и в България, много хора изпадат в невъзможност да посрещнат елементарни нужди. Молим за вашето милосърдие и съпричастност, към тази част от нашето общество, която поради здравословни причини са затруднени да се справят и са на предела на нищетата.

Общинска организация за хора с увреждания, към съюза на инвалидите в България "Заедно можем повече" гр. Чепеларе приканва всеки, който има  възможност, да дари средства на организацията. Парите, които постъпят по банковата ни сметка ще бъдат използвани за подпомагане на хора с увреждания изпаднали в крайна нужда.

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ


Титуляр: Дружество на инвалидите - Клон: Чепеларе
IBAN: BG06STSA93000023103539
BIC: STSABGSF

С Уважение, Общинска организация за хора с увреждания гр. Чепеларе.